Христиандык конфессионалдык аралык консультативдик комитеттин VI пленумунун кайрылуусу

  31 октября 2019   На русском
Обращение VI Пленума Христианского межконфессионального консультативного комитета

Биз, Азербайджандын, Армениянын, Белоруссиянын, Грузиянын, Казакстандын, Киргизиянын, Латвиянын, Литванын, Молдавиянын, Россиянын, Тажикстандын, Түркмөниянын, Өзбекстандын, Украинанын жана Эстониянын христиан коомчосунун өкүлдөрүбүз, Москвага Христиандык конфессионалдык аралык консультативдик комитеттин «Инжилдин өзүнүн маанисин эч качан жоготпой турган күчү жана анын заманбап коом үчун маанилүүлүгү» деген темадагы VI пленумуна чогулдук.

1. Бизди курчап турган дүйнө мурун болуп көрбөгөн өзгөрүүнү башынан өткөрүп жатат. Бир жагынан технологиялык прогресстер жана Интернет желесинин өнүгүүсү адамдардын жакындашуусуна түркү болуп жатат, бирок бир жагынан — керектөө идеологиясын, салттык коомдук жана үй-бүлө байланыштарын бузууну биргеликте жайылтуу адамдарды түнт, жалгыз жана өзүмчүл кылат. Адамдар жеке жана социалдык материалдык керектөөлөрүн канааттандырууга аракет кылып жатып, мурункудай эле экзистенциалдык жана рухий мүнөздөгү төмөнкүдөй суроолорду беришет: «Адамдын жашоосунун мааниси эмнеде? Жогорку чындык барбы?». Бул жана башка түбөлүк берилген суроолорго Кудай Иисус Христос жооп берет, ал «кече, бүгүн жана түбөлүк өзү» (Евр. 13:8). Кудай Иисус Христос тарабынан аларга белекке берилген Инжилди куткаруу жөнүндө жарыяланган маалымат тарыхта адамзатты көп жолу башкача кылып өзгөрткөн. Анын жардамы менен коомду кайрадан өзгөртсө болот. Христиан ишеними Сактоочу менен жеке жолугушууну түшүндүрөт жана өзүмчүл адамдарды бириктирет, алардын жашоосун маанилүү кылып жана көптөгөн мүчөлөрдөн турган коомчулукка керектигин сезүү мүмкүнчүлүгүн берет (1 Кор. 12:12-14). Биз Инжил үгүтүндөгү ар бир христиан конфессиясынын баалуулугун билебиз жана жеке берилгендик, тазалык аркылуу күбөлүк зырылчылыгына көңүл бурабыз. Абройсуздугун билип туруп, биздин заманбапчыларды адамзатын жакшы көргөн Кудайга, «тирүү суу булагына» (Ир. 17:13), жана билим алган калкка болгон анын сактоочу окуусуна, өзгөрүлгөн дүйнөгө көңүл бурууга чакырабыз.

2. Заманбап дүйнө бүтүндөй бир катар саясий, социалдык жана экономикалык кыйынчылыктарды башынан өткөрүштү. Мамлекеттердин ортосунда түзүлгөн шыкалгандык  XX жүз жылдыкка геосаясий каршы тургандыкты күчөтөт. Саясий жана социалдык кайчы пикирлер тараптарды поляризациялоого алып келген бүтүндөй бир катар өлкөлөрдүн ичинде да коомго бөлүнүшөт. Кудайдан алыстап, «ага/иниси агасына/инисине каршы жана досу досуна каршы, шаар шаарга, падышалык падышалыкка каршы» күрөшүшөт (Ис. 19:2). Ар кандай чыр-чатактарга туш болгон христианиндер дүйнөнү өзүнчө коом кылып алып чыгууга чакырылган, Катаал согуш убагында динге ишенген адамдар жүрөгүнө Кудайдын «Тынчтыкты орнотуучулар жыргалдуу, анткени алар Кудайдын балдары болот» (Мф. 5:9) деген сөзүн бекем тутуп эл менен байланашып турушкан. Сактоочунун сөзү боюнча христиандар «жердин тузу» болушат (Мф. 5:13). Мында туз күчтү женген сыяктуу айтылган, аларды жараксыз кылат, ошондой эле дүйнөнүн коомун бекемдөөгө көмөк кылбаган, бирок саясий жана идеологиялык бөлүнуштөрдүн артында жүргөн христиандар Кудайга катуу диний осуятка киришет. Бизге жүктөлгөн рухий жоопкерчиликти сезип, биз, он беш өлкөгө христиан коомчосунун тааныштырдык, Христостун жолун жолдогон бардык адамдарды конкреттүү жакшы иштер менен чыр-чатактарды чечүүгө жана элдерди элдештирүүгө көмөк көрсөтүүгө чакырабыз. Чындыгында, тынчтыкты орнотуучулардын сыйлыгы — кубаныч (Пр. 12:20), ал эми жалган дүйнө адамга Сактоочу тарабынан гана берилет (Ин. 14:27).

3. Христиан моралы жана салттык инжил баалуулуктары биздин маданияттын негизинде жатат. Коомдун жашоосу, анын мыйзамдарын кошкондо, жарыяланган адеп-ахлактуулукту негиздөө үчүн колдонулган булактардан түздөн-түз көз каранды. Библия принциптеринин дал өзү коомдук жашоо түзүлүш кере болгон пайдубалы (Мф. 7:25) болуп саналат. «Менсиз эч нерсе кыла албайсыңар» (Ин. 15:5) — деп Инжилде Христос айткан, Кудайсыз адамдын жашоосу бош болоорун баса белгилеген. Дүйнөдө, заманбап жашоодон христиандык баалуулуктарды кысуу тенденциясы өсүп жатат. Бул адеп-ахлактуулук багыттарды жоготууга, социалдык-маданий бузлууга жана коомдун рухий  каатчылыкка алып келет. Инжил жана христиандык катуу диний осуяттан алыстагандын кесепети үй-бүлөнүн бузулушу, өзүн-өзү өлтүрүү (эвтаназия) жана эненин жатыныдагы баланы өлтүрүүнүн жайылышы (бойдон алдыруулар) болот. Кудайдан жана анын мыйзамдарынан алыстоо кылмыштуулуктун өсүшүнө жана коомдун жашоосунун бузулушуна алып келет. Адеп-ахлактуулуктун жоголушуна жол бербөөгө чакырам, ал биздин жалпы келечек үчүн өсүп жаткан коркунуч болуп саналат.

4. Христиандар жаратканга жыргалчылык менен кызмат кылууга чакырылган (Гал. 5:13), ошондуктан Кудайдын жана анын жакындарынын алдындагы биздин жоопкерчилик диакония болуп саналат. Жардамга муктаждарга, эч нерсеси жок калгандарга, үй-жайы жана тамак-ашы жок калгандарга жардам көрсөтүп, биз Сактоочу жөнүндө жакшы жаңылыкты дүйнөгө алып келебиз, ал «ага кызмат кылуу үчүн эмес, кызмат кылып,  көптөр үчүн күнөөлөрүнөн арылыш үчүн өзүнүн жанын берген» үчүн келген (Мк. 10:45). «Кудай бул өзү сүйүү» (1 Ин. 4:8) дегенди түшүнгөн адам, жаратканга болгон сүйүүсүн өзү билдирет. «Мен Христостон үлгү алгандай эле, менден үлгү алгыла» (1 Кор. 4:16) — деп өзүнүн кайрылуусунда апостол Павел жазат, ал бизге христос сымал курмандыкка үйрөтөт, анда христиандык диакониянын мааниси камтылат. Христиан коомчосунун бардык басып өткөн тарыхында жардамга муктаждарга, алардын ар биринен Кудайдын өзүн көрүп жардам кылуу менен алектенип келишкен (Мф. 25:31-46). Мамлекеттик бийлик органдарынын, коомдук уюмдардын жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүн, христиан коомчосунун боорукердик, кайрымдуулук,  социалдык кызмат жана диакония жаатындагы демилгелерин жана долбоорлорун колдоп берүүгө чакырабыз. Биз абдан маанилүү чөйрөдө бирге кызматташуу көптөгөн жакшы иштерди алып келет деп ишенебиз.

Заманбап коомго кайрылуу менен, Инжил жөн эле адабий эстелик эмес, Кудайдын баласына айлангандыгы жөнүндө жакшы жаңылык экендигин күбөлөндүрөбүз, анын төрөлүшү, кресттик өлүм жана кайтадан жан кирүү дүйнөнү түбөлүк өзгөрттү. Пайгамбарлардын жана апостолдордун убагында таасирдүү болгон Кудайдын күчү, бүгүн дагы адамдын жашоосун  такыр өзгөртүп жатат, адамдарда караңгылыктан - жарыкка, күнөөдөн — чындыкка чыгуу сезимин ойготуп жатат. Биздин жашоону жана айланабыздагы  буткүл дүйнөнү өзгөртүп жаткан Инжилге Кудайдын чындыгы (Пс. 118:142) түбөлүккө өкүм сүр деп кайрылууга чакырам!

Тышкы чиркөөлүк байланыштар бөлүмүнүн коммуникациялар кызматы/Патриархия.ru
Поделиться в соцсетях:Последние новости:


Смотрите также:
На главную страницу   Все новости