Кыргызстандын мектептеринде дин маданиятынын тарыхы боюнча сабак киргизилет

  18 августа 2022   На русском
В школах Кыргызстана вводятся уроки по истории религиозной культуры

Кыргызстандын мектептеринде 2022–2023-окуу жылынан баштап «Дин маданиятынын тарыхы» предмети киргизилет. Президенттин басма сөз кызматы билдиргендей, тиешелүү жарлыкка Садыр Жапаров кол койду. Жарлыкка ылайык, менчигинин түрүнө карабастан бардык мектептерде 9-класстын окуучулары үчүн жаңы предмет киргизилет.

Орто Азиядагы христиан дининин тарыхына арналган окуу китебинен материалдарды окурмандардын назарына сунуштайбыз.

«Борбор Азиянын аймагында христиандар биздин замандын I миң жылдыгынын биринчи жарымында пайда болгон. Булар Рим империясынан чыгышка апостол Фоманын артынан чыккан миссионерлер болгон. Чиркөө салты боюнча, чүчү кулак боюнча апостол Фомага Борбор жана Түштүк-Чыгыш Азия элдерине христианчылыкты таратуу милдети жүктөлгөн. . Апостоль Фоманын баянында айтылган «парфиялыктар менен мидиялыктар, перстер, гиркандар жана бактриялыктар» Иран жана Орто Азия шаарларын мекендеген. Жаңы диндин сириялык диний үгүттөөчүлөрүнүн тили аларга жакын болуп, христиан дини Согдиана, Бактрия, Парфия, Фергана өрөөнүнүн калктуу конуштарында тарай баштаган. Бул жерде археологдор христиан динине таандык эстеликтерди табышкан. Бул храмдардын жана монастырлардын калдыктары, фрескалар, евангел көрүнүштөрүн чагылдырган керамикалык жана металл буюмдар, чиркөө буюмдары, тагынуучу кресттер жана медальондор болгон. Түрк жана сирия тилдеринде крест жана көрүстөн жазуулары бар жүздөгөн көрүстөндөр табылган. Алар VI-XIV кылымдарга таандык.

Зороастрийлер, манихейлер жана буддисттер салттуу түрдө жашаган Хорасанда (Мерв), Бактрияда, Термезде, Самаркандда, Винкердде (Чирчик шаарына жакын) христиан чиркөөлөрү, епископтук кафедралар жана монастырлар пайда болгон. V кыл. Ортосу-VI кылымдарды камтыган эфталиттер империясында Борбор Азиянын көп бөлүгүндө христианчылык мамлекеттик дин деп жарыяланган. Эфталиттердин ордун ээлеген Түрк каганатынын доорунда христиан дини өз позициясын бекемдеген.

Бул мезгилдеги конфессиялар аралык чыр-чатактар ​​жөнүндө маалымат жок, христианчылык биздин замандын I миң жылдыгынын экинчи жарымында да бекемделген, Борбор Азияда бир нече жергиликтүү чиркөөлөр болгон, алардын бири Навекат кафедрасы түрк кагандарынын баш кеңсесинде Навекатта жайгашкан. Азыр – бул Чүй өрөөнүндөгү Кызыл-Суу айылына жакын конуш. Навекат митрополиясы Жети-Суу (азыркы Кыргызстан жана Батыш Казакстан) жамааттарын бириктирген. XI кылымда Навекат митрополиясынын таасири көп аймакка (азыркы Түштүк Казакстан, Чыгыш Түркестан, Монголиянын айрым аймактары жана Сербия) жайылган; митрополит «Навекат жана Кашкар» титулун алып жүргөн ээ болгон.

Кыргызстандын аймагында Навекаттан тышкары VII-XIII кылымдарда христиандар көп жашаган башка шаарлар да болгон. Мисалы, Суяб (Чүй өрөөнүндөгү Ак-Бешим шаарчасы), Ысык-Көлдөгү Саруу жана Күрмөнтү конуштарында. Ал эми Тарсакент шаары (Бишкектин жанындагы Кара-Жыгач конушу) «христиандардын шаары» дегенди билдирет. "Тарса" - христиандардын персче аталышы.

Чүй өрөөнүндө христиандар көп болгонун христиандар көмүлгөн көптөгөн көрүстөндөр далилдеп турат. Тянь-Шань тоолорунда белгисиз монахтар тарабынан «Таш-Рабат» монастыры курулган, анын имараты азыр Кыргызстандын орто кылымдардагы маданиятынын эң көрүнүктүү архитектуралык эстеликтеринин бири болуп эсептелет. Ысык-Көлдөн анча алыс эмес жерде, XIV кылымдагы испаниялык Каталон атласы боюнча, армян монастыры жайгашкан, ал жакта апостол жана евангелист Матфейдин сөөгү сакталган деп айтылат.

Согдийлер, түрк уруулары (чигилдер, тепе-уйгурлар, карлуктар), монголдор христианчылыкты кабыл алганына карабастан, Борбор Азиянын бир дагы жеринде христианчылык жалпы элдик динге айланган эмес. Ал буддизм, манихейизм, зороастризм, уруулук культтар менен, ал эми VIII-X кылымдардан баштап ислам дини менен тынчтыкта ​​жанаша жашаган. Борбор Азиядагы диний кырдаалды Чыңгызхан баштаган монголдордун басып алуулары менен бир топ өзгөрткөн. Чыңгызхандын урпактарынын айрымдары уруулук культтарга ишенимдүү бойдон калышкан, кээ бирлери несториандык христианчылыкты кабыл алышкан, бирок акыркы тандоону алар XIV кылымда Тимурдун жана анын мураскорлорунун тушунда исламдын пайдасына жасашкан.

Православие - христианчылыктын негизги багыттарынын бири. "Православие" аталышы Никено-Константинопол Ишеним символун калтырган жана өзү үчүн жети Ааламдык соборду гана милдеттүү деп тааныган христиан (негизинен чыгыштагы) чиркөөлөргө карата колдонулат.

Православдардын жалпы саны болжол менен 300 млн. адамды түзөт. Алардын көбү Россияла жашайт – ар кандай маалыматтар боюнча 70-80 млн. православ Украинада, Румынияда, Грецияда, Белоруссияда, Болгарияда, Сербияда жана Черногорияда жашайт. Православ чиркөөлөрү КМШ өлкөлөрүндө, Түркияда, Палестинада, Сирияда, Египетте, АКШда, Японияда, Батыш Европада жана башка көптөгөн өлкөлөрдө, анын ичинде Кыргызстанда да бар.

Түрестанда Орус православ чиркөөсүнүн (ОПЧ) ишмердүүлүгү Түркестан Россия империясына кошулгандан кийин, аскерлердин жана казактардын ​​пайда болушу менен башталган. 1871-жылы ОПЧ Түркестан епархиясы түзүлүп, анын башчысы анын кафедрасы Верный (азыркы Алматы) шаарында жайгашса дагы, «Ташкент жана Түркестан епискобу» титулун алып жүргөн. Чүй жана Ысык-Көл өрөөндөрүнүн шаарларында жана орус кыштактарында биринчи православ приходдору 1860-1870-жылдары Теплоключенка, Каракол, Түп, Беловодск, Токмок, Пишпек шаарларында негизделген.
Поделиться в соцсетях:Последние новости:


Смотрите также:На главную страницу   Все новости

© 2023 Русская Православная Церковь. Бишкекская и Кыргызстанская епархия.
Все права защищены.